Vissza
2020. május 15.
A COVID-19 okozta különleges jogrend alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Kormányának 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet ideje alatt bizonyos esetekben a Ptk.-tól eltérő szabályokat kell alkalmazni a cégek és más jogi személyek, illetve nem jogi személy szervezetek működése során.
Ez érinti a döntéshozatal módját, a beszámolókat, és adott esetben akár az osztalék kifizetését is. Az ügyvezetés többletjogosultságokat kaphat, és a határozatképesség, valamint bizonyos megbízatások ideje is meghosszabbodhat.
Ez a változtatás érinti a közgyűlések összehívásának és lebonyolításának rendjét is.
A személyes részvétel helyett a többi esetben két opció van:
a) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ülés tartása, vagy
b) az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet a határozathozatalra, amennyiben a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki.
Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén:

a. a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani
b. alkalmazni kell:

i. a Ptk. 3:20. § (2) bekezdését: „Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.”

ii. és a Ptk. 3:20. § (4) bekezdését: „A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.”

A ebszámoló benyújtásának határideje is módosult május 31-ről, szeptember 30-ra, azonban az anyagok elkészültek, ezeket a könyvelés a döntést követően véglegesíti és a mellékletekkel együtt benyújtja.

A fentiek értelmében 2020. május 31-én 13.00 óráig a tagoknak lehetősége van a határozati javaslatokhoz kapcsolódóan szavazatukat leadni.

Kérdéseket írásban a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com címre lehet megküldeni az egyesület elnökének címezve.

A szavazás lezárását megelőzően 2020. május 28-án 11.00 órakor a ZOOM felületen lehetőség lesz élőben is kérdéseket feltenni az anyaggal kapcsolatosan, illetve az elnök és munkaszervezet beszámolóját meghallgatni.
A ZOOM felületen megtartandó ülésre regisztrálni szükséges, az ülésen való részvételhez szükséges linket a regisztrálók részére küldjük meg.
 

Jelen szavazás összesített eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Napirendi pontok:
1. A 2019. évi beszámolók elfogadás
 
2. HFS módosításhoz felhatamazás megadása
 
 
HATÁROZATI JAVASLATOKRA SZAVAZATOK LEADÁSÁSA A LINKRE KATTINTVA: 
 
 
Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk