Vissza
2018. május 24.
2018. május 17-én megtartott ülésén a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése az alábbi határozatokat hozta.
9/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat
A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
  1. az előterjesztésben szereplő Adatvédelmi szabályzatot és Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja.
  2. Adatvédelmi felelősnek a munkaszervezet mindenkori vezetőjét jelöli ki.
  3. Az adatvédelmi képzésekhez szükséges forrást a költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
  4. Az adatvédelmi dokumentumok felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását az elnökség hatáskörébe utalja.
  5. Elrendeli az Adatvédelmi szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató honlapokon történő közzétételét.
 
Berhida, 2018. május 18.
Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk