Vissza
2018. május 2.
Egyesületünk 2018. május 17-én tartja soron következő közgyűlését.

Tisztelt Tagok!

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 2018. május 17-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő közgyűlését, melyre ezúton meghívom.

Helyszín: Berhida, Polgármesteri Hivatal.

 

Napirendi pontok:

1. 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

Egyszerűsített éves beszámoló és kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés, szöveges beszámoló, szakmai beszáoló, önkormányzati kiegészítés, FB jelentés

 

2. HFS módosítás

HFS korrektútával, Új vállalkozói intézkedés, 

 

3. Kérelemkezelési eljárásrend megtárgyalása

Előterjesztés

 

4. Adatvédelmi feladatok megtárgyalása

Előterjesztés, Szabályzat, Tájékoztatás

 

5. 2018. évi szakmai programok

Előterjesztés, Nyitott Klub Képzési tájékoztató CSK

 

6.Vegyes ügyek

 

HATÁROZATI JAVASLATOK

 

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést az Alapszabály VI.5. pontja alapján azonos helyszínen, azonos napirenddel 2018. május 17-én, csütörtökön 16.20 órára ismételten összehívom, mely közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

 

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok, vagy kérem, hogy akadályoztatása esetén szabályos okiratban foglalt helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

Meghatalmazás formáját csatoltuk, kérjük ezt asználják a szükséges adatok kitöltésével, pecsét használatával.

MEGHATALMAZÁS

 

Pergő Margit

elnök

 

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk