Vissza
2018. április 20.
Aktív részvétel, érdekes témák a programon
Nagy sikerrel zajlott le az esélyegyenlőségi workshop

A rendezvényt Zongor Gábor a TÖOSZ leköszönt főtitkár helyettese, közpiktor köszöntötte.

Projekt bemutatása Berhida prezentációja, Pergő Margit Berhida Város polgármestere

Előzmények:

- TÖOSZ és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (K) több éves együtt működése.

- Több közös program zárult sikerrel.

- TÖOSZ polgármesternői tagozat

Berhidáról

Lakosság összetétele:

85% magyar, 9,9% roma, 2,3% német származású

Vallás terén zömében katolikusok.

Intézményei: óvodák, bölcsőde, iskolák, művelődési házak,

háziorvosi rendelők, fogorvos, gyermekorvos, idősek napközi

otthona, idősek otthona 

Civil szervezetek: bejegyzett 17, nem bejegyzett 10.

A tanulmányút céljai

- Tapasztalatok szerzése a norvég önkormányzati szövetség esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeiről

- A norvég központi esélyegyenlőségi szabályozásról és ennek gyakorlati alkalmazásáról információgyűjtés

- A norvég és magyar helyzet összehasonlítása az esélyegyenlőség tekintetében az önkormányzati intézményrendszerek esetében.

A tapasztaltak gyakorlati hasznosítása

HEP felülvizsgálatánál rögzítjük:

-  hátrányos helyzetű felnőttek (oktatás)

- Gyermekekhez igazodó intézményrendszer,  (közelebb a természethez, jobban együtt a szülőkkel, óvóbácsi)

-  Nők esetében rugalmasabb munkavégzés

- idősek esetében „minél tovább otthon” ( családsegítő szolgáltatás szélesítése) 

- fogyatékkal élőknél (lakóhelyi  és információs akadálymentesítés)

Nemek közötti esélyegyenlőség a mai Magyarországon – Réz Anna filozófus, az Üvegplafon blog szerkesztőjének előadása

Nők és a munka:

a női szakmák alacsony presztízse (óvónő, tanító, szoc.munka, ápoló) kevés a mérnök, informatikus.

alacsony fizetés a jellemző

bérszakadék: 14% alsó közepes inkább jó az átlagban

amiben lecsapódik, időskori nyugdíj, elszegényedés

üvegplafon: nincs egy szint után továbblépés

 

Nők és gondoskodás:

gyereknevelés, családi pótlék összege nem nő

bölcsődei helyek hiánya

házimunka 2010-es időmérleg kutatás 0 15-84 év közötti lakosság, ffi napi 79 perc, nő 185 perc

beteg és idősgondozás: alulszervezett, infrastruktúra hiánya, ápolási díj 32-58 e Ft között

 

Nők és erőszak:

szexuális zaklatás, hatalommal való visszaélés

párkapcsolati erőszak kb 200 ezer nő érintett

 

Női test:

családtervezés fontossága

szegénységi kockázat

tudás hiánya (fogamzásgátlás) nem támogatott, luxussá válik

szépségipar: milyen típusú üzeneteket kapnak a nők (nem az állam felelőssége) a társadalom üzenetei, renklámok

szülési jogok: mennyiben kapnak tájékoztatást, mennyiben természetes

 

Helyi válaszok az esélyegyenlőségi problémákra: Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén projektbemutató

 

Fontos a projekt kialakításánál, hogy ne 0-ról induljon a program, mert épp a célcsoport bevonása nehéz, működő csoportokra épül.

települések lakosai, kisközösségek, nemzetiségi csoportok (lengyel kisebbség Küngös)

pályakezdő fiatalok – helyben maradás

meglévő adottságokkal célok kitűzése, reális elvárások (önéletrajz megírása, kihez fordulhat információért)

Mentori hálózat (családsegítő, védőnők)

jelenleg 40 fővel foglalkoznak a mentorok, a célindikátor 150 főmentorok kompetencia felmérést végeznek, tervezetten 250 fő kerül ebbe a tevékenységbe bevonásra

Családlátogatással valósul meg (2 hetente)

munkaerőpiacra való bevezetés, visszavezetés, helyi gazdasági erőt is jelenthet.

Mentorok feladatai:

         részt vesznek képzésen

        részt vesznek szakmai koordináción

        projektmenedzser szervezése, fontos a helyi szervezetekkel való együttműködés, kell a helyi támogatás

        információk biztosítása, személyre szabott foglalkozás

        tematika kidolgozása, szakmai vezető irányításával

        hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása

        egyéni fejlesztési terv kidolgozása

        fejlesztő foglalkozások tartása

 

Nyitott Klub – egy szabad képzési forma felnőtteknek, elsősorban pedagógusok számára. Tehetséggondozás az új kihívásokat kereső tanítóknak, tanároknak. Jozifek Zsófia a Nyitott kör és Nyári Julianna Civil Hírügynökség projektvezető

 

Egy egész éves együttműködést ajánlunk az önkormányzatoknak iskoláknak, pedagógusoknak. Az együttműködés lényege, hogy a tanárok egyszerre kapnak oktatást, szakmai továbbképzést, napi rutinban hatékony segítségként használható módszertant, valamint megerősítő és támogató szakmai közösséget és mentorálást. A település és az iskolák pedig képzett, a megtanult módszertant sokoldalúan hasznosító munkatársat nyernek, de a módszer használható a helyi és közösségi konfliktusok, aktuális kérdések feldolgozásában és kezelésében is.

Az egy éves folyamatos együtt tanulás aktív közösséget hoz létre, növeli a települések, iskolák közötti együttműködések lehetőségét. Egy legalább 15-20 fős pedagógus csoportot szeretnénk létrehozni a környező települések önkormányzatainak, iskoláinak támogatásával. Havonta egy-egy képzési alkalommal, nyári pedagógus képzési táborral, több bemutató előadással a településeken.

 

A települések 450.000.- Ft-os hozzájárulással csatlakozhatnak a programhoz. A képzési alkalmak forgószínpad szerűen valósulnak meg, hogy minden település egyenlő módon részesedjen a teherviselésből és az eredményekből.

 

Részletek

 

A Nyitott Klub egy szabad képzési forma felnőttek, elsősorban pedagógusok számára. Tehetséggondozás az új kihívásokat kereső tanítóknak, tanároknak.

 

Célja

-          Módszertani támaszt kínálni azok számára, akik szeretnék felfrissíteni, megújítani, kibővíteni saját pedagógiai készletüket. Célunk, hogy segítséget adjunk a tanároknak abban, hogy „emberségesen” képezzenek EMBER-eket az oktatási-nevelési intézményekben.

-          Kidolgozott drámaórák segítségével, saját élményű ismeretek szerzése, és a jó gyakorlatok átvétele.

-          Bemutatni, hogy az oktató-nevelő munka során mely területeken lehet használni a színházi és drámás formákat (konvenciókat). Kibővíteni a tanórákon használt módszertani eszközöket.

-          A nyári képzésen résztvevők számára lehetőség nyílik arra, hogy lépésről lépésre elsajátítsák a kidolgozott óravázlatokat, és saját maguk tudják lejátszani azt az órai keretben.

 

A folyamat

0. Ez nem nyilvános – kidolgozni a drámaórákat és a képzés menetét

1. Részvétel drámaórákon – Nyitott Klub alkalmak, 3-4 óra hosszú, 5-8 alkalom

-          ismerkedés, bemelegítés

-          drámaóra – saját élmény

-          elemző szakmai beszélgetés a tapasztaltakról

2. A saját élményű alkalmak után módszertani segédlet – ismerkedés a konvenciókkal, munkaformákkal és azok felhasználási módjaival tantárgyi kereten belül (történelem, magyar, földrajz, esetleg matematika, fizika, kémia, bár ez utóbbiak lehetőségeinek a köre behatároltabb) – 2 óra hosszú, 3-4 alkalom

3. Előzőhöz kapcsolódó tervezési alapok, témakeresés, témaválasztás

4. Módszertani bemutató – színházi nevelési előadás vagy drámaórán megfigyelőként részt venni – az iskolai csoport/osztály részt vesz előadásunkon, drámaórán

5. Nyári képzés – 5 nap, tábori formában – a kiválasztott 4-5 drámaóra levezetésének megtanítása. A résztvevők száma 8-16 fő között ideális, ahol részek levezetésére lehetőség nyílik a gyakorlatban is.

6. KreaTúra – csoportmunkában egy tapasztalt mentor vezetésével közösen készítünk egy új óravázlatot, amit végül ki is próbálunk (2-3 teljes nap az óra kidolgozása, majd 1 nap gyakorlás, majd kipróbálás)

 

Lehetőségek

-          a pedagógusokkal közösen gyűjtjük össze azokat a témákat, melyekről drámaórát szeretnének vezetni

-          a közösen összegyűjtött témák kapcsán a csoportra igazítva új óravázlatokat dolgozunk ki

-          páros óravezetés – co-working – az új anyagot párban, egy tapasztalt drámatanárral vezeti le első alkalommal a pedagógus a diákok körében

-          személyre szabott szupervízió, szakmai tanácsadás

-          ha bevonunk más területről is szakértőt (pszichológus, coach) akkor komplexebb képzési programot tudunk kínálni – a pedagógus csoport a saját problémáit egy csoporton belül meg tudja osztani, és arra lehet megoldásokat keresni szakemberrel közösen

-          hatásmérést szervezünk, hogy miként hat a folyamat a diákokra és a tanárokra – esetleg egy téma (bullying) kiemelése mellett az iskola több osztálya kap előadást, és mellette a tanárok kapnak egy képzést, és mérhetjük a teljes hatást egy kontrollcsoport mellett

 

A Nyitott Körről

A 2007-ben alapított Nyitott Kör egy színházi neveléssel foglalkozó módszertani műhely. A művészetpedagógiai alaptevékenységünk mellett kutatunk, kísérletezünk és együttműködünk a határterületeinken működő partnerekkel. Célunk, hogy a tevékenységeinkben részt vevő gyerekek és fiatalok képesek legyenek egymást segíteni, konfliktusaikat kezelni, valamint energiáikat és képességeiket közös cél érdekében hasznosítani. A közös munka hatására a résztvevők képesek lesznek egyensúly kialakítására és fenntartására a folyamatosan változó világban.

 

Közösségek hete programsorozat lehetőségei Halmos György közösségfejlesztő mentor, Cselekvő közösségek projekt

 

Együtt lenni, együtt tenni jó!

2018 május 7-13.

-          közösségi akciók, tevékenységek a középpontban,

-          Európa kincses tárháza – Kulturális közösség Európai éve

-          nyitott program, bármely civil szervezet, önkormányzat csatlakozhat

o   szakmai programok (nyitott intézmények)

o   közönségprogramok (saját programok)

 

World Cafe: közös tervezés interaktív módszertannal, a koncepció továbbfejlesztése

 

Összegzés, esélyegyenlőség a Bakony és Balaton KKKE területén Kontics Monika munkaszervezet vezető az egyesület 2013-ban lezajlott esélyegyenlőségi programjáról beszélt, bemutatta a Zeneovi mintaprojektet.

 

Zárszó Pergő Margit Berhida város polgármestere és Zongor Gábor

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk