Vissza
2016. október 6.
A 2016. szeptember 28-án megtartott közgyűlés elfogadta az egyesület módosított Alapszabályát és megválasztott a vezető tisztségviselőket
A 16.00 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelenségét állapította meg Pergő Margit elnök, így a meghívóval megegyező módon 16.20 órára a megismételt Közgyűlést összehívta.
 
19 szavazati joggal rendelkező tag részvételével a megismételt Közgyűlés határozat képes volt és az alábbi határozatokat hozta:
 

 

8/2016. (09.28.) sz. Közgyűlési határozat

 

 A tagok egyhangúlag elfogadják a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, az elnökség által előterjesztett fenti javaslatokat is magába foglaló, módosított Alapszabályt azzal, hogy amennyiben a tartalmával kapcsolatban nem érdemi pontosításra lesz szükség a Törvényszék esetleges hiánypótlási felhívására, jelen döntéssel a tagok felhatalmazzák az Elnököt annak teljesítésére.

 

 

21/2016. (09.28.) sz. Közgyűlési határozat

 

 A tagok egyhangúlag köszönetüket fejezik ki a leköszönő elnökség és felügyelő bizottság tagjainak az egyesület érdekében végzett munkájukért.

 

 

22/2016. (09.28.) sz. Közgyűlési határozat

 

 A közgyűlés tagjai 2016.09.29. napjától 2021.09.29. napjáig terjedő időtartamra az alábbi szavazati aránnyal az egyesület elnökségébe az alábbi tagokat megválasztják:

Győry Tünde (an.: Selleova Helena) 8200 Veszprém, Billege u.11. szám alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

Kőszegi Ilona (an.: Németh Ilona) 8195 Királyszentistván, Fő u.54.  szám alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

Pergő Margit (a.n.: Ébli Margit) 8182 Berhida, Rezeda u. 10. sz. alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

Szabó Balázs (an.: Kelemen Ilona) 8227 Felsőörs, Körmendy prépost u. 20. szám alatti lakost,

19 igen

Szabó Gergely (an.: Véghseő Jolán)  8162 Küngös, Kossuth u.98. szám alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

Bódi János (an.: Nagy Anna) 8196 Litér, Álmos u.37. szám alatti lakost,

17 igen 2 tartózkodás

Freyné Takács Tímea (an: Daróczi Ildikó) 8220 Balatonalmádi, Ráköczi u.37. szám alatti lakost,

19 igen

Molnár Ferenc (an.: Németh Ilona) 8100 Várpalota, Fehérvári u.4.  szám alatti lakost,

19 igen

Bátor Árpád (an.: Berki Teréz) 8100 Várpalota, Loncsosi u.7. szám alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

Gyenge Katalin (an.: Frák Katalin) 8174 Balatonkenese, Fő u.21.  szám alatti lakost,

19 igen

Varga Mihály (an.: Kiliti Vilma) 8196 Litér, Petőfi u.27. szám alatti lakost,

18 igen 1 tartózkodás

 

 23/2016. (09.28.) sz. Közgyűlési határozat

 

 A tagok  három tartózkodással (Juhász Tibor, dr. Bogárdiné Kedves Valéria és Hebling Zsolt) egyhangúlag

  1. jóváhagyólag tudomásul veszik dr. Bogárdiné Kedves Valéria és Hebling Zsolt felügyelőbizottsági tagoknak a mai napig tett intézkedéseit, részükre a felmentést megadják,
  2. megválasztják továbbá 2016.09.29. napjától 2019.09.29. napjáig terjedő időtartamra az egyesület Felügyelő Bizottság

 

- elnökének Juhász Tibor (an.: Király Krisztina) 8174 Balatonkenese, Soós Lajos u. 11. szám alatti lakost,

 

- tagjának tagként pedig az alábbi személyeket:

 

-          dr. Bogárdiné Kedves Valéria (an.: Balogh Erzsébet) 8161 Ősi,  szám alatti lakost és

 

-          Hebling Zsolt (an.:Huszár Jolán) 8226 Alsóörs, Iskola köz 1. szám alatti lakost. 

24/2016. (09.28) sz. Közgyűlési határozat

 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2016. évi módosított költségvetést az alábbiak szerint fogadja el 2016. június-december hónapokra:

 

Bevételi oldal:                                                            16.378 eFt

 

Kiadási oldal                                                             16.378 eFt

 

EMVA támogatás:                                                        9.469 eFt

 

Munkaszervezet létszáma:                                   3 fő főállású, az SZMSZ szerinti projektmunkatársak, 2 fő kulturális közmunkás (nem került betöltésre)

 

19/19 igen

 

 25/2016. (09.28.) sz. Közgyűlési határozat

 A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése felhatalmazza az egyesület elnökét és a munkaszervezet vezetőjét, hogy a működési költségek finanszírozására rulírozó hitelkerete igényeljen, valamint a meglévő szerződést meghosszabbítsa a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezetnél működési költség előfinanszírozásához maximum 8. 000 eFt összegben.

 

 

 

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk