Vissza
2016. október 5.
Gratulálunk Rácz Juditnak és kollégáinak a színvonalas program megszervezéséhez!
LINC 2016 EVENT Vidékfejlesztési konferencia Dabas és Ráckeve térségében

Az idei LINC EVENT 21 ország 120 szervezetének 273 regisztrált külföldi résztvevője és 15 meghívott szakmai partner részvételével zajlott. A szervezés feladatait az Egyesület Elnökségének, – Somogyi Béla elnöknek, Zsirosné Pallaga Mária és Hernádi Lajos alelnöknek, valamint Szadai József elnökségi tagnak – a jóváhagyása mellett az Egyesület munkaszervezetének munkatársai, Rácz Judit és Varga Péter irányította.

A LINC EVENT európai vidékfejlesztési  szakmai konferencia legfőbb célja, hogy elősegítse Európa LEADER Helyi Akciócsoportok tagjai számára a nemzetközi kapcsolataik létrejöttét és erősödését, segítse az egymástól való gyakorlati tanulást nemzetközi szinten, és hozzájáruljon a tagállamok közötti együttműködési projektek létrehozásához. A LINC hálózati tagok legfontosabb célkitűzése, hogy az Európai vidékfejlesztésben tevékeny szakemberek évente legalább egyszer találkozzanak egy alulról szerveződő kezdeményezés kapcsán,  megismerjék egymást és a vendéglátó ország sajátosságait, és megosszák egymással gondolataikat a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről.

Az idén hetedik alkalommal megrendezett konferenciának Magyarország,  a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület adott otthont. Az eseményt több mint három éves előkészítő és egy éves szervezői időszak előzte meg.  Az Egyesület megalakulása óta a „Közösség, kultúra, hagyomány” hívószavakkal határozza meg összefoglalóan a tevékenységét, vendéglátóként ugyanezeket a hívószavakat ültette át a rendezvény szellemiségének és a szakmai program fő irányának meghatározására is.

A LINC EVENT esemény minden évben más-más országban kerül megrendezésre, annak érdekében, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az adott régió értékeivel és sajátosságaival. Magyarország ebből a szempontból rendhagyó állomás volt, hiszen a programot a ”Visegrádi” országokból érkező partnerek számára külön elemekkel sikerült kiegészíteni, erősítve ezzel a Közép-európai résztvevők között az együttműködést.

A résztvevők a regisztráció során kiválaszthatták a felkínált programelemekből a számukra leginkább érdekesnek mutatkozó  témákat, így a programok során főként olyan kollégákkal találkoztak több alkalommal, akik hasonló érdeklődési körrel választottak a programok közül. Ez rendkívül fontos a jó szakmai kapcsolatok kialakításának szempontjából, és kiemelt jelentősége van a nagyobb léptékű nemzetközi együttműködési programok előkészítése szemszögéből is.

Ahogy a konferencián is elhangzott, az igazán jó nemzetközi együttműködések csak az együttműködő partnerek személyes benyomásai alapján indíthatók el, szükséges, hogy legyen saját tapasztalatunk a nemzetközi partner munkájáról, hozzáállásáról, munkamódszereiről. Nemzetközi együttműködési projekt nem indítható el levélváltás, vagy telefonos kapcsolatteremtés útján, mindenképpen több fázisos előkészítést, több személyes megbeszélést igényel.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület szervezett LINC konferencia fő üzenete a „pARTicipation”, avagy a részvétel művészete volt: célunk, hogy a LINC szakmai programjain résztvevők minél több ponton bevonódhassanak, bekapcsolódhassanak, fizikailag is részt vehessenek azokban a tevékenységekben, melyek meghatározzák az Egyesületünk és a működési területünkön élők mindennapjait.

A projektlátogatások alkalmával mindenütt biztosított a lehetőséget arra, hogy a vendégek egy-egy tevékenységet kipróbáljanak, a helyiekkel, – a fejlesztések házigazdáival – közvetlenül is kapcsolatba kerüljenek. A három napos szakmai program minden állomásán volt lehetőség arra, hogy a résztvevők belekóstolhassanak – akár szó szerint is – a hazai ízekbe, magukkal vihessék a kézfogás melegét, a gyapjú tapintását, a büszkeségtől csillogó tekintetű projektgazdák mosolyát, a csilingelő nevetésű táncosok által tanított ritmust, és a záró vacsora során nekik megtanított dallamot.

A szakmai konferencia kiemelt hozadéka, hogy a résztvevők olyan jó gyakorlatokat ismerhetnek meg, melyek segítségével még hatékonyabban valósíthatják meg Helyi Fejlesztési Stratégiáikat a jövőben, a bemutatott projekteken keresztül inspirálódnak, ötleteket szereznek, és alkalmazzák a saját területükre  a szervezők által bemutatott egy-egy jól működő projektötletet.

Az események során mindenki annyit visz haza magával, amennyit szeretne és amennyit a befogadókészsége elbír. Számtalan témából választhatnak évről – évre a résztvevők, hiszen a házigazda LEADER szervezet (ország) sajátosságaira épül a program, megtartva a LINC hálózat által fontosnak tartott kötelező elemeket, mint a projektlátogatások, az elméleti műhelymunka, a sportrendezvény, és a helyi termékek kiállítása.

A LINC hálózat előnye, hogy minden résztvevő egyenlő, egyenrangú, képviselje egyesületi tagként, elnökségi tagként, vagy munkatársként a saját LEADER szervezetét. A három napos programban biztosított  kötetlen beszélgetések során könnyű áthidalni a szakmai hierarchiából vagy párhuzamosságokból adódó kommunikációs nehézségeket. Egy közepes angoltudással rendelkező résztvevő is nagyon sokat tanulhat a gyakorlati programokból, projektlátogatásokból, és természetesen szervezők által felkínált angol nyelvű kommunikációt segítő lehetőségekből a program során.

A LINC konferencia résztvevői az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósított LEADER projekteket látogattak meg az Egyesület működési területén belül Bugyi nagyközségben, Dabason, Kakucson, Újhartyánban, Ráckevén és Táborfalván. A részletes program és a bemutatott projektek listája megtekinthető a konferencia saját weboldalán, a  www.linc2016.euoldalon.

 A programot tovább színesítette a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület tagjai által szervezett helyi termék kiállítás és vásár, valamint az egyesület működési területén kimagasló szakmai színvonalon működő kulturális csoportok és előadók fellépése, mint a ráckevei Kéve Néptáncegyüttes, az újhartyáni Herczel Néptáncegyüttes, a Sváb Party zenekar, a Pátria Énekegyüttes,  a dabasi Tilinkó néptáncegyüttes, a Mákvirág citerazenekar, a Blues Archív, a Presso Band, Farkas-Barabás Réka, Farkas-Barabás Szabolcs, Szabó Zoltán trió, a Kiskunsági Nemzeti Park természetőre Vadász Csaba.

A szervezők különösen büszkék arra, hogy a LINC szakmai konferencia lebonyolítását teljes mértékben helyi kötődésű vállalkozások bevonásával tudták megvalósítani. A szálláshely szolgáltatást a Dabas Motel, Sarlóspuszta Club Hotel, és Bugyi Forster kastély mellett három kisebb turisztikai szálláshely, a kakucsi Deák Udvarház, az újlengyeli Krisztina Panzió, és az újhartyáni Faluközpont biztosította.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területén lévő turisztikai vállalkozások az igénybe vett szolgáltatásaikon keresztül kaptak lehetőséget a promócióra.

A LINC 2016 EVENT házigazdái bíznak benne, hogy az itt megjelent közel háromszáz vendég jó hírét viszi a régiónak, és felkelti az érdeklődést a Budapest tőszomszédságában lévő vidéki turisztikai értékek, a vidéki szolgáltatások iránt. A dabasi és a ráckevei járás települései a program megvalósításának következtében helyet kaptak Európa térképén, az itt megjelent közel háromszáz vendég még remélhetőleg sokáig emlegeti a háromnapos program során szerzett élményeit, és – ahogy azt többen is megerősítették – visszatérnek újra.

Az egyik legfelemelőbb pillanat a szervezők számára az a találkozás volt, amikor a Bugyi nagyközség kulturális központjának helyet adó Beleznay Kastély (IKSZT) tevékenységét bemutatva az észt delegáció tagjai arról kérdezősködtek, hogy van-e valami Észt vonatkozású mű a könyvtárban.

Legnagyobb meglepetésükre Józsa László az intézmény igazgatója az egyik tárolószerkényből elővette az Észtek nemzeti eposza, a Kalevipoeg egy múlt századi példányát, mely a Bugyi községben született Fazekas Jenő finnugor nyelvészprofesszor, az uppsalai egyetem finnugor tanszéke tudományos kutató­jának könyvhagyatékából került elő. A könnyekig meghatódott Észt delegáció tagjai azonnal szívükbe zárták nem csak az intézmény dolgozóit, Bugyi Nagyközséget, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, hanem Magyarországot is.

Ezek az apró csodák minden LINC konferencián ott vannak, összekötik a múltat a jelennel, megmutatják a közös Európai történelmet, világítótoronyként mutatják a nemzetek közötti együttműködés lehetőségének útját. Vidéki emberek találkoznak vidéki emberekkel, szavak nélkül is értik egymást, elég egy mosoly, egy bátorító mozdulat, egy invitáló gesztus, és a nyelvi akadály messze tűnik. A nemzetközi LEADER közösség tagjai által szerzett magyarországi tapasztalat túlmutat az aktuális irányelveken, mert hétköznapi emberektől ered és hétköznapi emberekhez jut el.

  • • •

A program előkészítésében és lebonyolításban kiemelkedő szerepet kapott a rendezvényen önkéntesmunkát vállaló szervezői stáb, melynek tagjai: Ács Ferenc, Deák Bence, Deák Tünde, Gerencsér Ilona, Jablonczay Nikoletta, Kóci Anna, Nemes Gusztáv, Parizán Anna, Urbán Csilla, Street Gábor.

Az elméleti műhelymunka előadói Marianna Kosic (University of Triest, Italy), Csepeli György (ELTE TÁTK), Goda Pál (Szent István Egyetem, R&D Center),  Jablonczay Tímea (Zsigmond Király Főiskola), Wojtek Szpocinski (Development Policy Foundation), Paul Soto (ENRD), Tóth Péter (ENRD), Nyári Eszter (Herman Ottó Intézet), Jánossy László (Herman Ottó Intézet) és Marczis Márta (AEIDL).

A rendezvény szervezői köszönik a LINC konferencia megszervezéséhez nyújtott támogatást

Áder János Köztársasági Elnök úrnak, a rendezvény fővédnökének,

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapnak,

a Visegrádi Alapnak,

Pogácsás Tibor államtitkár úrnak a Belügyminisztérium Önkormányzatokért Felelős Államtitkárának,

Szabó Istvánnak, a Pest megyei Önkormányzat elnökének,

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzatainak,

Kis Miklós Zsolt államtitkár úrnak,

Viski József Helyettes Államtitkár úrnak,

a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának,

valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak.

Dabas, 2016. október 3.

Rácz Judit – Varga Péter

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

www.facebook.com/LINC2016/

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk