Vissza
2019. augusztus 31.
2019. augusztus 30-tól változnak a szabályok
 
2.3 LEADER – programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetén történő többlet tájékoztatási kötelezettség
 
2.3.1 Általános tájékoztatási és közzétételi kötelezettség Mind a LEADER, mind a helyi pályázati felhívás Kedvezményezettje köteles a 2.1. pontban foglalt általános tájékoztatási kötelezettségén túl a LEADER-logót az általános tájékoztatási kötelezettsége során és a honlapján is feltüntetni. A LEADER köteles minden nyilvánosságnak szánt dokumentum esetén figyelemmel lenni a helyi fejlesztési stratégiában, különösen a kommunikációs tervben megfogalmazottakra.
 
2.3.2 Tájékoztató tábla kihelyezési kötelezettség Ha a közpénzből nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 50 000 EUR-t a helyi pályázati felhívás Kedvezményezettje az alábbi pályázati felhívások esetén köteles legalább egy, a projekttel kapcsolatos információkat tartalmazó plakát (legalább A3-as méret) vagy tábla kihelyezésére. A Kedvezményezett az adott pályázati felhívásban szereplő EUR/HUF átváltási árfolyamot köteles alkalmazni a fenti értékhatárnak történő megfelelés megállapítása során.
 
A LEADER és helyi pályázati felhívás Kedvezményezettjeinek az alábbi felhívások esetén van táblakihelyezési kötelezettsége: 
  • VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása
  • VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  • VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása
  • VP6-19.3.1-17 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 
2.3.3 LEADER technikai tájékoztatási többletkötelezettsége A LEADER-programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében többlet technikai követelmény a LEADER-logó kötelező szerepeltetése
 
A Bakony és Balaton KKKE területén kötelező a HACS logojának használata is.
 
Egyéb kommunikációs kötelezettségek (Felhívás specifikus)
Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk