Vissza
2018. szeptember 7.
Két pályázat kisebb módosításokat tartalmaz

Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása - VP6-19.2.1.-7-2-17

3.4.1.1 pontban

h) Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni valamint köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni.

A támogatást igénylő köteles a rendezvény megtartásáról, annak lezárását követő 15 napon belül, írásbeli emlékeztetőt készíteni, és az emlékeztetőt a HACS részére elektronikus úton a bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu címre megküldeni.

Az emlékeztető tartalmazza: a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a céljának és eredményének bemutatását, legalább 10 db, a rendezvény főbb programjait és az elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót. A beszámolót a HACS honlapján megjelenteti és a megküldésről igazolást állít ki, melyet megküld a kedvezményezett részére.

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

A kedvezményezett a rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket, valamint a HACS logoját köteles feltüntetni. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.

Kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGET A KORMÁNYHIVATAL FELÉ ELEKTRONIKUS ÚTON KELL MEGTENNI

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

c) A képviselő testület határozata a pályázat benyújtásáról, és nyertes pályázat esetén a megvalósítás vállalásáról, a fejlesztés helyszínének megjelölésével.

 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A képviselő testület határozata a pályázat benyújtásáról, és nyertes pályázat esetén a megvalósítás vállalásáról, a fejlesztés helyszínének megjelölésével.

 

A KÉPVISLŐ TESTÜLET HATÁROZATÁT A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ BE KELL NYÚJTANI

 

Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása VP6-19.2.1.-7-3-17

3.4.1.1 pontban

h) Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni valamint köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni.

A támogatást igénylő köteles a rendezvény megtartásáról, annak lezárását követő 15 napon belül, írásbeli emlékeztetőt készíteni, és az emlékeztetőt a HACS részére elektronikus úton a bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu címre megküldeni.

Az emlékeztető tartalmazza: a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a céljának és eredményének bemutatását, legalább 10 db, a rendezvény főbb programjait és az elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót. A beszámolót a HACS honlapján megjelenteti és a megküldésről igazolást állít ki, melyet megküld a kedvezményezett részére.

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

A kedvezményezett a rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket, valamint a HACS logoját köteles feltüntetni. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.

Kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGET A KORMÁNYHIVATAL FELÉ ELEKTRONIKUS ÚTON KELL MEGTENNI

 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.10.31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.07.01

2018.08.15

2018.10.31

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSI IDŐSZAKA 1 HÓNAPPAL MEGHOSSZBBÍTÁSRA KERÜLT

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Sportegyesület (521)

Egyéb egyesület (529)

Egyéb alapítvány (569)

Közalapítvány (561)

A támogatást igénylő szervezetnek a projekt megvalósítási helyéül szolgáló településen a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal székhellyel kell rendelkeznie.

 

A TÉRSÉGBEN ELVÁRT MŰKÖDÉSI HATÁRIDŐ 6 HÓNAPRA CSÖKKENT

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk