Vissza
2019. július 10.
Segédanyagok az árajánlatok ellenőrzéséhez
 
Árajánlat tételi felhívás minta
A Bakony és Balaton KKKE közzé teszi segítség képpen az általa, más LEADER pályázatra beadott árajánlat tételi felhívását, illetve a korábbi ciklusban benyújtott eszközbeszerzésre vonatkozó néhány árajánlatát.
A célunk, hogy az ügyfelek lássák, milyen formai és tartalmi követelményei vannak a szabályos árajánlatnak, illetve milyen módon lehet megfelelni a jogszabályi előírásoknak.
 
Az árajánlatok tartalmára az alábbi fő szabályok vonatkoznak:

Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet pályázati felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:

 •  az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
 •  a kiadási tétel műszaki adatait,
 • a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
 • a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
 • a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
 • az ajánlattevő aláírását,
 •  az árajánlat kiállításának dátumát és
 • az árajánlat érvényességének idejét
 • Elektronikus formában beküldött árajánlat is elfogadható.
 • Az építésre vonatkozó árajánlatokat az ÉNGY struktúrájának megfelelő részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni.

 „A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.” ennek teljesítéséhez javasoljuk a referencia megadásának kérését.

 •   Az árajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre, szolgáltatásra kell vonatkoznia.
 • A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, eszközt, szolgáltatást stb. kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.
 • Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt eszköz, gép egyedi gyártású, és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be.

Árajánlat tételi felhívás minta szolgáltatások beszerzése

 
 
 
 
Hírarchívum
2017-ben támogatónk
Projektjeink
Facebook közösségünk