Vissza
2017. október 25.
Mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése.
 
 
 
Előzetes Projektötlet benyújtás
Az intézkedésre támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, amelyik rendelkezik a Bakony és Balaton KKKE elnökségének projekt ötletet támogató nyilatkozatával.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

A projekt ötlet benyújtása az alábbi adatlapon történhet:
 
A projektötletek elbírálása az alábbi időpontokban történik:

A PROJEKTÖTLET ADATLAPOT elektronikus úton, pdf formátumban, egy dokumentumként szkennelve, olvasási visszaigazolás kérésével a bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu  címre kell megküldeni.
Az elnökség a soron következő ülése megtartását megelőző napon 14.00 óráig beérkezett projektötleteket bírálja.
 
A Projektötlet adatlap beérkezéséről a HACS munakszervezete e-mail útján visszaigazolást küld, illetve az elnökség nyilatkozatát is e-mailen küldi meg.
 
"Érték és minőség" közösségi marketingprogramban való részvétel:
 
A LEADER fejlesztési program fontos eleme a közösségben és hálózatban való fejlesztés. Ennek érdekében 2010-től folyamatos dolgozik egyesületünk a térség identitását erősítő, a közösségi együttműködést és hálózatosodást segítő közösségi marketing program kialakításán és működtetésén.
A 2014-2020-as programozási időszakban a rendszer megújításra és továbbfejlesztésre kerül, melynek keretében a korábbi rendszer és szolgáltatási kör kibővül, segítve ezzel a térség vállalkozóinak sikeres piaci megjelenését.
A programot a Bakony és Balaton KKKE, valamint a "Balaton Térségfejlesztő" Szociális Szövetkezet közösen működteti.
A jelen támogatási időszakbana rendszer kiegészül egy tudásátadó programelemmel, amely minden támogatást elnyerő ügyfél számára kötelező.
A Bakony és Balaton KKKE közgyűlésének 14/2017. (10.05) számú közgyűlési határozata alapján a támogatást elnyerő ügyfelek a közösségi marketing programban, valamint a tudásátadó programokon továbbra is 500.000 Ft rendszerdíj megfizetésével nyernek jogosultságot, mely díjazás a teljes fenntartási időszakra biztosítja a rendszertagságot, valamint a kibővített szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
További részletek:
 
Kérdés esetén keresse munkaszervezetünket!
Hírarchívum
2017-ben támogatónk
Projektjeink
Facebook közösségünk