Vissza
2020. március 20.
Minden erőnkkel és tudásunkkal azon vagyunk, hogy segítsük a térség vállalkozásainak fejlesztéseit.
A jelenlegi nehéz időszakra való tekintettel a vállalkozókat érintő felhívásokat módosítjuk, erről folyamatosan beszámolunk.
A mai napon módosul a Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése című, VP6-19.2.1.-7-4-17 kódszámú felhívásunk az alábbiak szerint:
Segítjük a vállalkozói pályázatok megvalósulását
A Koronavírus elterjedése miatt kialakult világjárvány hatásainak mérséklése érdekében a felhívás keretében az alábbi módosító intézkedéseket vezettük be.
1. A Felhívásra 2020. május 20-ig lehet kérelmeket benyújtani.
 
2. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások d) pontja az alábbiak szerint módosul:
d) Legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az Érték és Minőség közösségi marketing program kedvezményrendszert kialakító alprogramjában. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig együttműködési megállapodást köt a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel a taggá válás feltételeiről, melynek része, hogy a tagdíjat a fenntartási időszakban két részletben megfizeti, a záró kifizetési kérelem kifizetését követ 30 napon belül 50%-ot, majd a fenntartási időszak 30. hónapjában a fennmaradó 50%-ot. A Bakony és Balaton KKKE a fenntartási időszak 30. hónapjában igazolást küldd a Magyar Államkincstár részére arról, hogy az ügyfél a fenntartási időszak alatt vállalt jelen kötelezettségét teljesített. Amennyiben ez a teljesítés nem valósul meg, úgy a jogkövetkezményekben rögzítettek joghatása érvényesül.
 
3. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások a) pontja az alábbiak szerint módosult:
a) LEGKÉSŐBB A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ csatolandó A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás az Érték és Minőség közösségi marketing program kedvezményrendszert kialakító alprogramjában való együttműködésről és a tagdíj megfizetésének feltételeiről.
4. A Felhívás 6. Csatolandó mellékletek pontja az alábbiak szerint módosul
LEGKÉSŐBB A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ csatolandó A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás az Érték és Minőség közösségi marketing program kedvezményrendszert kialakító alprogramjában való együttműködésről és a tagdíj megfizetésének feltételeiről.
 
5. Módosult a 7_ Jogkövetkezmények melléklet, melyben a módosítások piros színnel kerültek kiemelésre.
Köszönjük az Irányító Hatóság munkatársainak segítségét és együttműködését!
Hírarchívum
2017-ben támogatónk
Projektjeink
Facebook közösségünk